SKOLĒNU DARBS VASARĀ

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu, kā arī iespēja gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu.

Aicinām jauniešus pieteikties darbam vasarā  , no 16. aprīļa līdz 18. maijam, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 9. līdz 27. aprīlim pie B. Mālnieces pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, apņemoties segt 50% no darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 Skolēnam, piesakoties darbam vasarā, jāiesniedz pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa kopā ar ģimenes ārsta izziņu par atļauju vasarā strādāt.

NOTEIKUMI PAR NODARBINĀTĪBU VASARĀ

DARBA DEVĒJI KULDĪGAS NOVADĀ

SKOLĒNA PIETIKUMA ANKETA

DARBA DEVĒJA PIETEIKUMA ANKETA