Pelčos īstenots projekts “Katram savu tautas tērpu!”

Pelču pagastā īstenots LEADER projekts Nr. 20-02-AL31-A019.2201-000006 “Katram savu tautas tērpu!”, kura ietvaros tapuši Kurzemes novadam raksturīgi 12 sieviešu un 12 vīriešu tautastērpu komplekti. Projekta kopējās izmaksas ir 4900,32 EUR.

Projekta mērķis ir Pelču pagasta iedzīvotājiem dot iespēju klātienē aplūkot, izzināt, pielaikot tautastērpu, izmantot to jebkuru latviešu tradicionālo svētku godināšanā savas ģimenes lokā, turklāt šī iespēja ir pieejama bez maksas. Ikdienā izgatavotos Stendes tautastērpus varēs apskatīt Pelču pagasta pārvaldē. Uzstāšanas reizēs un svētku pasākumos tos izmantos Pelču vidējās paaudzes deju kolektīva “Sābri” dejotāji.

Esam pārliecināti, ka šī projekta rezultātā tiks veicināta Pelču pagasta kultūras tradīciju uzturēšana un izpratne, piemēram, organizējot uz dažādām gadskārtu ieražām balstītus publiskus pasākumus ar radniecīgu pašdarbības kolektīvu dalību, tiks panākta ne tikai saturīga un atbilstīga kultūrmantojuma saglabāšana un izkopšana, bet arī Pelču pagasta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, tai skaitā latvisko tradīciju ieviešana un īstenošana ikkatrā ģimenē.