Jūnijā Pelču pagastā

Piektdien, 2.jūnijā plkst.16.00 pie Pelču “Pagrabiņa” tiek aicināti visi, kas piedalījās “Smadzeņu Ku(S)tināšanas Maratonā” vairāku mēnešu garumā. Informācija šobrīd tiek apkopota un uzvarētāji saņems balviņas par piedalīšanos! Piektdien, 23.jūnijā (pulksteņa laiks tiks precizēts un paziņots) vasaras saulgriežu ieskandināšanu svinēsim pasākumā “Līgo arī Ābeļciemā!” Tiek aicināti visi Ābeļciema līgotāji uz kopīgu līdzdarbošanos un ar groziņiem Klusās ielas galāRead More

Ciemosies sociālie darbinieki

Otrdien, 23.maijā Pelču un Snēpeles pagastos ciemosies Kuldīgas novada sociālie darbinieki un Kuldīgas sociālais dienests. Pelčos tiks apskatīta pils un zivju saimniecība, pagasta pārvaldes ēkā notiks seminārs. Pēc tam sociālie darbinieki dosies uz Snēpeli, kur pabūs strausu fermā pie Gobzema kunga, apskatīs Snēpeles luterāņu baznīcu, iepazīsies ar “Pagastmājas”darbinieku darbu, kuplajiem kultūras kolektīvu veikumiem un nedaudzRead More

Vokālo ansambļu skatē

Kuldīgas kultūras centrs, svētdien 23.aprīlī, uzņēma Kuldīgas novada vokālos ansambļus, kopumā četrpadsmit, lai vērtētu katra kolektīva sniegumu. Skate ir vērtējums kolektīvam kopumā, liels pārbaudījums tā vadītājam un koncertmeistaram. Pelču pagasta jauktais vokālais ansamblis “Avots” (vadītāja Jana Paipa) skatē ieguva 2.pakāpi. Šeit ieskats skatē kopumā: foto un video.

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

No šā gada 11.aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumuRead More

Pelču pagasta bibliotēkā aprīlī

Pelču pagasta bibliotēkā aprīlī: Virtuālā izstāde “Pelču bibliotēkas vēsture”  – no 1. līdz 22.aprīlim Sandras Vanagas (Snēpele) leļļu izstāde – no 1. – 13.aprīlim Pasākumi Bibliotēku nedēļā (18.-22.04.): (Katra diena veltīta konkrētam bibliotēkas pakalpojumam, par to iespējams uzzināt visas dienas garumā, piedaloties dažādās aktivitātēs – viktorīnās, bibliotēkas stundās utt.) 1. Grāmatu diena – 18.aprīlī visasRead More

Plānotie pasākumi Pelču tautas namā un Pagrabiņā

25.martā Politiski represēto piemiņas dienā pie piemiņas akmens Pelču centrā būs ziedi un aizdegtas sveces. Sestdien 1.aprīlī, plkst.12.00 pie „Pagrabiņa” – anekdošu šovs pie brīvā mikrofona „Vienos smieklos”. Gaidīti visi, kas ir draugos ar humoru. Nāciet ar savu anekdoti, daloties ar kādu smieklīgu atgadījumu no savas dzīves vai izvēloties kādu no piedāvātām tēmām  un izstāstotRead More

Iedzīvotāju sapulcē

Pelču pagasta pārvaldē 20.martā pulcējās pagasta iedzīvotāji ikgadējai iedzīvotāju sapulcei. Pārvaldes vadītāja pastāstīja pašu svarīgāko, piebilstot, ka tikko izdots informatīvais izdevums “Pelču ziņas”, kurās lielākais ziņu daudzums ir pasniegts. Sapulcē runāja Kuldīgas Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Godfridsons, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi vadītājs Pēteris Gobzemis un nekustamo īpašumu apsaimniekotāja Kristīne Silvestrova. Uzstājās arī Valsts policijas pārstāves,Read More

Pavasara darbi uz ceļiem

Pirmie greiderēšanas darbi uz pašvaldības ceļiem notikuši 14.martā. Šajā gadā ceļu atkušanas laiks bija sevišķi grūts un ilgstošs, radot grūtības pārvietoties ar transporta līdzekļiem. Pagasta pārvalde greiderēšanas pakalpojumus saņem no SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, atbilstoši Kuldīgas novada Domes lēmumam par minēto ceļu apsaimniekošanas deleģēšanu.

Pelču bibliotēkas 2016.gada noslēguma pasākums

Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite katru gadu rīko atskaites pasākumu, kurā stāsta par padarīto, saka paldies saviem lasītājiem, atbalstītājiem un visiem, kuri ir piedalījušies bibliotēkas ikdienas dzīvē. Šajā pasākumā piedalījās arī četru novada bibliotēku un Kuldīgas bibliotēkas pārstāvji, “Lauku Avīzes” korespondente un dzejniece un rakstniece Eva Mārtuža. Vairāk ieskata varat iegūt noskatoties video unRead More