Iespēja arī pagastos izvest būvgružus Big Bag maisos

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” turpmāk arī no iedzīvotājiem Kuldīgas novada pagastos vāks būvgružus, kas ievietoti “Big Bag” maisos, tāpat kā tas tiek darīts Kuldīgas pilsētā.

Reizi mēnesī (katra mēneša 1. otrdienā) “Big bag” maisi tiks savākti no Kuldīgas novada pagastiem. Atsevišķa samaksa par ceļa izdevumiem NETIKS APRĒĶINĀTA.

Tas ir labs risinājums iedzīvotājiem, kuriem nav nepieciešami lielizmēra konteineri būvgružu izvešanai.

Iedzīvotāji var iegādāties “Big Bag” maisus Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, kur atrodas SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskā bāze un atkritumu apsaimniekošanas daļa.

Viena “Big Bag” maisa cena par jauktiem būvgružiem ir 40,80 eiro/m3 ar PVN.

Tā kā šobrīd ir pandēmijas apstākļi, kad klienti klātienē netiek apkalpoti, tad, lai saņemtu “Big Bag” maisus, jārīkojas šādi:

1. Klients uzraksta iesniegumu, kurā norāda, cik maisi nepieciešami un savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru. Iesniegumu var uzrakstīt no uzņēmuma mājaslapas www.kkp.lv, sadaļa IESNIEGUMI, vai arī to var nosūtīt no sava e-pasta uz adresi: kkp@kuldiga.lv.

2. Kad saņemts zvans no dispečeres, tad klients var braukt pakaļ maisam/maisiem uz Dārzniecības ielu 9, Kuldīgā. Maisi tiek izlikti ārpusē pie ieejas, lai nebūtu kontaktēšanās riska.

3. Rēķins apmaksai tiek nosūtīts uz e-pastu vai iedots kopā ar maisu. Par klientam ērtu apmaksas veidu jāvienojas telefonsarunā ar dispečeri.

Lai SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” varētu savākt ar būvgružiem piepildīto maisu, tam jābūt novietotam brīvi piebraucamā vietā.

Pieļaujamais būvgružu svars (maisa izturība) – 1 tonna!

Tālrunis papildu informācijai: 63322380.