Pelču pils parka balle

Sestdien, 19.augustā plkst.20.00 Pelču pils parkā firsts Mihaels Karls Nikolass fon Līvens aicina visus, kam patīk izklaides un mūzika, ierasties ballē. Intrigai – viņš pats balles noslēgumā izvēlēsies savu favorīti! Visi laipni gaidīti! Būs interesanti iejusties parka atmosfērā, dažādās jautrībās un jaukā mūzikā kopā ar “Rumbas kvartetu”.

Jūnijā Pelču pagastā

Piektdien, 2.jūnijā plkst.16.00 pie Pelču “Pagrabiņa” tiek aicināti visi, kas piedalījās “Smadzeņu Ku(S)tināšanas Maratonā” vairāku mēnešu garumā. Informācija šobrīd tiek apkopota un uzvarētāji saņems balviņas par piedalīšanos! Piektdien, 23.jūnijā (pulksteņa laiks tiks precizēts un paziņots) vasaras saulgriežu ieskandināšanu svinēsim pasākumā “Līgo arī Ābeļciemā!” Tiek aicināti visi Ābeļciema līgotāji uz kopīgu līdzdarbošanos un ar groziņiem Klusās ielas galāRead More

Vokālo ansambļu skatē

Kuldīgas kultūras centrs, svētdien 23.aprīlī, uzņēma Kuldīgas novada vokālos ansambļus, kopumā četrpadsmit, lai vērtētu katra kolektīva sniegumu. Skate ir vērtējums kolektīvam kopumā, liels pārbaudījums tā vadītājam un koncertmeistaram. Pelču pagasta jauktais vokālais ansamblis “Avots” (vadītāja Jana Paipa) skatē ieguva 2.pakāpi. Šeit ieskats skatē kopumā: foto un video.

Plānotie pasākumi Pelču tautas namā un Pagrabiņā

25.martā Politiski represēto piemiņas dienā pie piemiņas akmens Pelču centrā būs ziedi un aizdegtas sveces. Sestdien 1.aprīlī, plkst.12.00 pie „Pagrabiņa” – anekdošu šovs pie brīvā mikrofona „Vienos smieklos”. Gaidīti visi, kas ir draugos ar humoru. Nāciet ar savu anekdoti, daloties ar kādu smieklīgu atgadījumu no savas dzīves vai izvēloties kādu no piedāvātām tēmām  un izstāstotRead More