Aktualitātes

———————————————————————————————————————————————————————-

Pelču jauktais vokālais ansamblis “Avots” aicina dziedāt gribētājus uz jaunu darbības sezonu, kas sāksies šī gada 12.septembrī plkst.18:30 Pelču tautas nama zālē

———————————————————————————————————————————————————————-

Aicina piedalīties Latvijas Tautas frontes jubilejas konferencē

 1. maija Deklarācijas klubs aicina atsaukties tos bijušos Latvijas Tautas frontes (LTF) biedrus, kuri vēlētos šī gada 8. oktobrī piedalīties konferencē par godu LTF 30. jubilejai.

Pieteikties iespējams Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, vai sava pagasta pārvaldē. Pieteikties lūdzam līdz šī gada 24. augustam.

Konferenci rīko 4.  maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Konference “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” norisināsies 8. oktobrī no plkst. 11.00 Dailes teātrī Rīgā, Brīvības ielā 75.

Kuldīgas novada pašvaldība, atsaucoties 4. maija Deklarācijas kluba lūgumam, nodrošinās Kuldīgas novada iedzīvotājiem – bijušajiem LTF biedriem – transportu nokļūšanai Rīgā.

KRISTĪNE DUĻBINSKA, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

———————————————————————————————————————————————————————

AICINĀM SENIORUS PIEDALĪTIES STARPNOVADU SENIORU SAIETĀ!

———————————————————————————————————————————————————————-

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRAS DARBINIEKI VEIKS LAUKU APSEKOŠANAS DARBUS PELČU PAGASTĀ

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros.

Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanu Kuldīgas novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildi uzsāks no 2018.gada 21.maija. Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Kuldīgas novada Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Pelču, Rumbas, Snēpeles un Turlavas pagastos, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA.

Lauka apsekošanu veic brigāde divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

 1. pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši noteikumiem un situācijai apvidū;
 2. uzmēra objektus (veicot piemērīšanu ar mērlenti, tālmēru vai pieejamiem individuālajiem mērīšanas instrumentiem), kas parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas vai nav skaidri saredzami ortofotokartē;
 3.  precizē situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajām vietām un objektiem;
 4. nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu.

Karšu apsekošana notiek pēc karšu lapu nomenklatūras ne pagasta teritoriālā iedalījuma. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru šajā teritorijā esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju.

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

———————————————————————————————————————————————————————-

28.APRĪLĪ TIKS SLĒGTS CEĻŠ PELČOS

28.aprīlī no plkst. 11:00-13:30 Pelčos notiks J.Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā jauniešiem, starta finiša vieta pie Pelču pagasta pārvaldes. Šajā laika posmā tiks slēgta satiksme ceļa posmā Pelči-Kaltiķi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Kuldīgas novada sporta skola

———————————————————————————————————————————————————————-

SKOLĒNU DARBS VASARĀ

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu, kā arī iespēja gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu.

Aicinām jauniešus pieteikties darbam vasarā  , no 16. aprīļa līdz 18. maijam, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 9. līdz 27. aprīlim pie B. Mālnieces pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, apņemoties segt 50% no darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 Skolēnam, piesakoties darbam vasarā, jāiesniedz pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa kopā ar ģimenes ārsta izziņu par atļauju vasarā strādāt.

NOTEIKUMI PAR NODARBINĀTĪBU VASARĀ

DARBA DEVĒJI KULDĪGAS NOVADĀ

SKOLĒNA PIETIKUMA ANKETA

DARBA DEVĒJA PIETEIKUMA ANKETA

———————————————————————————————————————————————————————-

Informē par traktortehnikas tehniskās apskates laikiem 2018. gadā

 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2018. gadā Kuldīgas novadā, kad VTUA inspektori būs sastopami novada pagastos.

VTUA atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā

Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 9. aprīlī 11.00, 27. jūnijā 13.00, 1. augustā 11.00;

Gudeniekos – “Darbnīcas” 11. aprīlī 13.00, 2. jūlijā 14.00, 1. augustā 15.00;

Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 11. aprīlī 10.30, 27. jūnijā 15.00, 4. jūlijā 15.00;

Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 12. aprīlī 12.30, 20. jūnijā 14.00, 6. augustā 10.30;

Vilgālē – “Pagastmāja” 4. aprīlī 10.30, 21. jūnijā 10.30;

Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 26. aprīlī 14.00, 21. jūnijā 13.30, 8. augustā 13.00;

Laidos – “Gnomiķi” (pie darbnīcām) 25. jūnijā 15.00, 9. augustā 12.30;

Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 27. jūnijā 10.30, 2. augustā 13.00;

Pelčos – “Lējēji” (pie darbnīcām) 25. jūnijā 10.30, 2. augustā 10.30;

Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 12. aprīlī 11.00, 20. jūnijā 11.00, 5. jūlijā 11.00;

Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 18. aprīlī 11.00, 25. jūnijā 12.30, 9. augustā 10.30;

Turlavā – kalte “Kupšas” 4. aprīlī 13.30, 4. jūlijā 10.30, 8. augustā 10.30;

Ķikuros – “Raimondi” (pie šķūņa) 4. jūlijā 13.00, 8. augustā 15.00

Vārmē – “Centra garāžas” 12. aprīlī 14.30, 18. jūnijā 11.00, 6. augustā 14.00.

Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594

Plašāk: www.vtua.gov.lv

———————————————————————————————————————————————————————-

Brauks pārbaudīt suņus.

Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs informēja, ka tuvākajā laikā sāks pārbaudīt, kā tiek pildīta prasība par suņu čipēšanu. Pēc nesenā gadījuma, kad klaiņojoši suņi saplosījuši vairākus desmitus dambriežu, tiks pievērsta pastiprināta uzmanība suņu čipēšanas prasībām visos Kuldīgas novada pagastos.

R.Gūtpelcs uzsver, ka noteikumi par dzīvnieku čipēšanu ir spēkā jau gadu, bet laukos čipētu dzīvnieku ir ļoti maz. Cilvēks uzņemas atbildību arī tad, ja sāk barot svešu, pieklīdušu suni.

Policijas darbinieki brauks uz viensētām un ar speciālu iekārtu noteiks vai suns ir čipēts. Jābūt arī dokumentācijai, ka suns reģistrēts. Ja tā nebūs, tātad likums nav pildīts un iestājas adiministratīvā atbildība.

 • Pirmajā reizē naudas sods par nečipētu suni ir no 7 līdz 210 eiro
 • Īpašniekiem tiks dots laiks suni čipēt un reģistrēt
 • Par atkārtotu pārkāpumu naudas sods sākas jau no 210 eiro (mazāks tas vairs nevar būt)

Jāpiebilst, ka pastāv iespējamība, ka zemienks var zaudēt lauku atbalsta dienesta palīdzību, ja viņa saimniecībā ir nečipēti un nereģistrēti suņi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība, teikts: mājas vai istabas dzīvniekiem (Sunim) obligāti jābūt implantētai mikroshēmai, čipu ievada veterinārārsts, kurš dzīvnieku uzreiz ieraksta valsts vienotajā mājas dzīvnieku reģistrā, ja vaterinārāsts nevar reģistrēt, tad tas jādara īpašniekam pašam. Kaķus un mājas seskus čipēt nav obligāti.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas iespējas:

 • Pie veterinārārsta – parasti veic gan čipēšanu, gan reģistrāciju. Īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību. Suņa čipēšanas un reģistrēšanas izmaksas atkarīgas no katra veterinārārsta cenrāža.
 • Lauksaimniecības datu centra portālā ldc.gov.lv
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv
 • Elektroniski pirmreizējai suņu reģistrācijai jāiesniedz uz e-pastu: ldc@ldc.gov.lv Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Jāpievieno arī:
 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija: lapa ar ziņām par īpašnieku; pilni dati par dzīvnieku, lapa ar datiem par vakcināciju pret trakumsērgu (citas potes lūdzam nepievienot);
 2. Maksājumu apliecinošs dokuments – 3. 50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju.   Maksājuma mērķis: Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numuru).

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 3.50 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.