Ābeles ciemā elektroapgādi uzlabos nākamgad

Pelču pagasta Ābeles iedzīvotājiem jau gadiem problēmas rada elektroapgāde. Ciems ir kādreizējo mazdārziņu teritorija, kas pārtapusi par dzīvojamo rajonu, taču elektrības apgāde tik lielam cilvēku daudzumam nav pietiekama.

Iedzīvotāji vēlas zināt, kad tiks uzlabota elektroapgāde un palielināta tīklu jauda, jo šobrīd pārslodžu dēļ bieži rodas elektrības pārrāvumi.

Akciju sabiedrības Sadales tīkls atbildē uz Kurzemnieka jautājumu teikts, ka elektrotīklu rekonstrukciju plānots sākt ne ātrāk par 2018 .gadu: “Ābeles ciemam elektroapgādi nodrošina 1988.gadā izbūvēts zemsprieguma 0.4kV elektrotīkls. Elektrotīkls izbūvēts atbilstoši šajā laikā klientiem nepieciešamajai elektrotīkla pieslēgumu jaudai, jo šajā teritorijā atradās vasarnīcas, kur elektroenerģija tika lietota sezonāli vai netika lietota vispār un klientu elektroenerģijas patēriņš bija ļoti zems.

Laika gaitā mazdārziņu un vasarnīcu īpašnieki šajā vietā sāka būvēt mājas un lietot elektroenerģiju pastāvīgi. Klientu īpašumos pieauga gan esošo elektroiekārtu skaits, gan to darbināšanai nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda, ko 1988. gadā izbūvētais elektrotīkls nespēj nodrošināt, jo elektrotīkla jaudas kapacitāte konkrētā vietā ir ierobežota un tas spēj nodrošināt klientus ar noteiktu jaudas apjomu.

AS Sadales tīkls elektrotīklu rekonstrukciju un pārbūvi visā Latvijā veic plānveidīgi atbilstoši pieejamajam finansējumam. Ābeles ciemā elektrotīkla rekonstrukciju paredzēts sākt 2018. gadā, un šo darbu laikā plānots veikt transformatora apakšstacijas rekonstrukciju, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 8.9 km garumā un 170 klientiem elektroapgādes sadalnes ar elektroenerģijas skaitītājiem pārvietot uz AS Sadales tīkls darbiniekiem brīvi pieejamu vietu ārpus klientu īpašumiem.

Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas klientiem uzlabosies elektroapgādes drošums, tiks palielināta transformatora apakšstacijas jauda un būs iespēja nepieciešamības gadījumā gan palielināt savos objektos elektrotīkla pieslēguma jaudu, gan veikt jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūvi.”

Laikraksta “Kurzemnieks” korespondente Iveta Grīniņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *