Pievienojies deju grupai Pelču pagastā

Uzsākot 21. deju sezonu, jauna deju grupiņa arī Pelču pagastā – neatkarīgi no vecuma, priekšzināšanām, piesakies un pievienojies! Kopā būs jautri – dejosim, ceļosim, draudzēsimies, priecēsim sevi un citus!Gaidīsim uz pirmo tikšanos 20. septembrī plkst. 18.00 Pelču pagasta tautas nama zālē. Vairāk info un pieteikšanās pie vadītājas Iritas (telefona nr. 29182022).