Kontakti

Pelču pagasta pārvaldes vadītājs Matīss Ciņķis, tālr. 25618068,

e-pasts: matiss.cinkis@kuldigasnovads.lv

Lietvede/kasiere Liene Ciņķe, tālr. 25636920, e-pasts: pelci@kuldiga.lv

Sociālā darbiniece Jana Aņišina, tālr.  27810191, e-pasts: jana.anisina@kuldiga.lv

Rekvizīti:

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

A/S „SEB BANKA”

Kods UNLALV2X

LV26UNLA0011001130401

Pakalpojuma saņēmējs: Pelču pagasta pārvalde