Autoceļu aktualitātes

Kuldīgas novada Pelču pagasta autoceļu uzturēšanas klašu saraksts atbilstoši MK noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 15.2. punkta prasībām.

C KLASE

Pelči – Snēpele.

D KLASE

Bunduļkalns – Vilciņi; Kalnēji – Avenes; Valki – Brasliņi – Deksne; Brasliņi – Līčupes – Ratnieki; Vidusdzeišu ceļš; Pūces – Pāze; Ceplīšu ceļš; Rimzātu kapi; Bikšu kapi; Vecā Skrundas šoseja; Raidstacija – Krebicas; Dzeišu ceļš; Krūku pilskalns; Ceļš uz izgāztuvi; Apiņi – Alšupes; Pelči – Rieksāti – Stepes; Pelči – Zāģētava; Attīrīšanas iekārtas.

Informācija visiem autovadītājiem!

Pelču pagastā uz atsevišķiem grants autoceļiem ir noteikti satiksmes ierobežojumi – autotransporta masas ierobežojums 7 t, aizlieguma zīmes Nr. 312. Vienošanos par šo pašvaldības autoceļu posmu izmantošanu var noslēgt Pelču pagasta pārvaldē darba dienās darba laikā.

Autotransporta masas ierobežojums 7 t ir noteikts šādos posmos:

  • Pelči – Snēpele;
  • Bunduļkalns – Vilciņi;
  • Valki – Brasliņi – Deksne;
  • Kalnēji – Avenes;
  • Pūces – Pāze;
  • Pelči – Rieksāti – Stepes.